GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
DARMOWA DOSTAWA OD 150 ZŁ
RABAT 10% NA PIERWSZE ZAKUPY

Regulamin

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest firma SENPO sp. z o.o. sp.k..

Administratorem Państwa danych, podanych w formularzu jest SENPO sp. z o.o. sp.k., z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: sklep@krolmateracy.pl. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane osobowe, podane w formularzu będziemy przetwarzali w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do: 1) dostępu do danych osobowych; 2) sprostowania danych; 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych; 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5) przeniesienia danych; 6) żądania usunięcia danych; 7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spis treści:

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży
 3. Dostawa i płatności
 4. Dane osobowe
 5. Reklamacje
 6. Gwarancja darmowej wymiany materaca
 7. Gwarancja najniższej ceny
 8. Odstąpienia od umowy
 9. Zwrot należności klientom
 10. Postanowienia końcowe
 11. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Klientów i Konsumentów ze Sklepu Internetowego www.krolmateracy.pl, oraz reguluje:
a) warunki zawierania umów sprzedaży,

 1. b) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny,
 2. c) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego, a także tryb darmowej wymiany materaca,
  d) sposoby dokonywania zakupów w Sklepie oraz czas i formę dostawy Produktów.

 

1.2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.krolmateracy.pl
b) Sklep, Sprzedawca – firma SENPO sp. z o.o. sp.k.  z siedzibą przy ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, NIP 782 288 75 30 oraz REGON 387 158 497,oferująca i sprzedająca swoje produkty w sklepie internetowym,
c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
d) Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży lub zawarła umowę sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ze Sprzedawcą,
e) Zamówienie – wyrażenie przez Konsumenta woli zawarcia umowy.
f) Umowa – za moment zawarcia Umowy uważa się wyrażenie woli zawarcia Umowy przez obie strony – Konsumenta i Sprzedawcę.
g) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Konsumenta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.
h) Konto Klienta – indywidualne konto Konsumenta, zabezpieczone hasłem, dzięki któremu Konsument ma możliwość obserwowania historii swoich zamówień, procesu kompletowania aktualnego Zamówienia, terminu przesyłki oraz daty jej odbioru.
i) Cena – cena towaru którą Konsument zostaje zobowiązany zapłacić w związku z zakupem wybranego produktu w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.
j) Dostawa – Transport i dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich, zobowiązanych do właściwego przewozu i zabezpieczenia towarów.
k) Produkt, Towar, Rzeczy – Rzeczy będące przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą.

 1. l) Okres adaptacji – okres przystosowania się do zakupionego materaca, który trwa maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

 

1.3. Kontakt z obsługą sklepów internetowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@krolmateracy.pl, telefonicznie: +48 535 151 151 lub pisemnie na adres: Król Materacy, ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań

1.4. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności i dostawy. Konsument jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego krolmateracy.pl jest sprzedaż detaliczna materaców oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

1.6. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w ofercie, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, nieposiadające wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych.

1.7. Zapytania dotyczące składania zamówienia bądź informacji dodatkowych dotyczących towaru mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej sklep@krolmateracy.pl

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży:

2.1. Zamówienia można składać:
a) Poprzez formularz zamówienia, tzw. Koszyk, dostępny na stronie sklepu internetowego. Z formularza można korzystać po założeniu Konta Klienta lub bez konieczności rejestracji. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak w przypadku jej braku Konsument nie ma możliwości korzystania z opcji dostępnych w aplikacji Konta Klienta.
b) telefonicznie pod numerem: +48 535-151-151
c) drogą e-mailową, przesyłając zamówienie na adres:sklep@krolmateracy.pl

2.2. W przypadku wystąpienia błędu technicznego polegającego na różnicy w parametrach oferowanego produktu (m.in.: rozmiar, cena, rodzaj wykończenia, itp.) na stronie Sklepu Internetowego www.krolmateracy.pl lub na portalach typu Marketplace, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego na w/w produkt.

2.3. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Konsumentów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów, poza Produktami z wyprzedaży, do koszyka internetowego. W chwili, kiedy wszystkie interesujące Konsumenta Produkty znajdują się w koszyku, należy wybrać sposób dostawy i metodę płatności.

2.4. W przypadku każdej z metod płatności zamówienia Konsument, na podany przez siebie adres, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

2.5. W procesie składania zamówienia Konsument zobowiązany jest do podania prawdziwych danych umożliwiających zawarcie Umowy i dostawę towaru.

2.6. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2.7. Realizacja niepotwierdzonego przez Konsumenta Zamówienia zostaje zawieszona do czasu otrzymania potwierdzenia.

2.8. O przystąpieniu do realizacji zamówienia Konsument zostanie poinformowany we wiadomości e-mail.

2.9. Konsument chcący anulować niezrealizowane jeszcze zamówienie lub dokonać w nim zmian, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub poinformować o zmianie swojej decyzji drogą mailową.

2.10. Zamówienia składane telefonicznie lub drogą elektroniczną są obsługiwane przez Dział Obsługi Konsumenta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pn. – pt. 9.00 – 17.00.

2.11. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

2.12. Sklep internetowy www.krolmateracy.pl prowadzi także sprzedaż towarów produkowanych na zamówienie. Czas oczekiwania na zamówiony towar produkowany przez firmę krolmateracy.pl jest ustalany indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem. W celu złożenia zamówienia na w/w Produkty należy kontaktować się drogą e-mailową pisząc na adres: sklep@krolmateracy.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu: +48 535 151 151

2.13. Klient korzystając z kodu/kuponu rabatowego w koszyku https://krolmateracy.pl/koszyk/ wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, jednocześnie w dowolnym momencie może zrezygnować z subskrypcji, używając przycisku unsubscribe.

2.14. Konsument zgadza się na otrzymanie prośby dotyczącej wystawienia opinii oraz oceny zakupionego produktu.

 1. Dostawa i płatności

Warunki dostawy i płatności znajdują się pod adresem:
https://krolmateracy.pl/info/dostawa

 

 1. Dane osobowe:

4.1. Podczas Rejestracji bądź składania Zamówienia, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, wystawienia faktury oraz dostarczenia klientowi zamówionego Towaru. Dane Konsumenta są poufne i nie są ujawniane osobom niezwiązanym z procesem realizacji Zamówienia.

4.2. Dane osobowe Konsumenta chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).  

4.3. Konsument, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych. W celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pisząc na adres SENPO sp. z o.o. sp.k., ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, drogą elektroniczną pisząc na adres: sklep@krolmateracy.pl lub telefonicznie +48 535 151 151.

4.4. W interesie Konsumenta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Konsumenta.

 1. Reklamacje:

5.1. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub jego niezgodności z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru lub dłuższym jeśli zapewnia to gwarancja producenta. Produkty używane, po ekspozycyjne można reklamować wyłącznie jeśli wada nie dotyczy powodu obniżenia ceny, o którym informacja podana była na stronie produktu np. zabrudzenie pokrowca.

5.2. Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od Umowy sprzedaży. (Podstawa prawna art. art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego).

 

5.3. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie opatrzone są gwarancją producenta i sprzedającego.

5.4. Składając reklamację należy dostarczyć na adres Sklepu reklamowany produkt (jeśli odesłanie produktu nie jest możliwe konieczna jest dokumentacja, np. zdjęcia reklamowanych wad produktu) wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie „www” Sklepu. Dowodem zakupu jest paragon, faktura lub inne potwierdzenie dokonania zakupu z Sklepie.

5.5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu skutecznego zgłoszenia reklamacji.

5.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, który skorzystał z uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Sklep zdecyduje o dokonaniu naprawy lub wymianie reklamowanego Produktu na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość́ kupionego Produktu.

5.7. Reklamacji nie podlega wadliwy Produkt jeśli Konsument został poinformowany o jego wadzie podczas zawierania Umowy sprzedaży.

5.8. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w ciągu 14 dni wysłana tą samą metodą, którą została zgłoszona przez Klienta.

5.9. Sprzedawca informuje Konsumenta o warunkach gwarancji. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1740).

5.10. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

5.11. Reklamacji nie podlegają zakupione w sklepie Produkty jeśli jego wady powstały na skutek niewłaściwego użytkowania lub Produktowi została uczyniona szkoda mechaniczna z winy Konsumenta.

5.12. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w punkcie 5 Regulaminu,
z wyjątkiem ppkt 5.2., 5.6. oraz 5.9. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Gwarancja wymiany materaca

6.1. Na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu Konsument posiada możliwość wymiany zakupionego materaca na bardziej miękki lub twardszy. Aby dokonać takiej wymiany Konsument musi posiadać oryginalny paragon zakupu lub fakturę.

 

6.2. Zakupiony materac można wymienić maksymalnie w okresie do 50 dni kalendarzowych od jego otrzymania tj. 30 dni okresu adaptacji + 20 dni.

 

6.3. Skorzystanie z gwarancji darmowej wymiany materaca jest możliwe, jeśli:

 • minął okres adaptacji do zakupionego materaca, który trwa do 30 dni kalendarzowych,
 • Konsument dokonał także zakupu ochraniacza do materaca tj. jednego z poniżej wymienionych:

– ochraniacz Tempur Fit;

– Ochraniacz Hilding;

 • zakupiony materac jest w idealnym stanie, nie posiada widocznych uszkodzeń
  i zabrudzeń, nie wydziela zapachów, nie jest zawilgocony (zakup ochraniacza zapewnia gwarancję zwrotu towaru w wyżej opisanym stanie). Wskazany ochraniacz nie podlega zwrotowi.

 

6.4. Po spełnieniu warunków określonych w ppkt 6.3., Konsument otrzyma od Sprzedawcy propozycje materaców. Następnie, do Konsumenta należy podjęcie decyzji o wyborze nowego modelu materaca.

 

6.5. Ostateczna decyzja Sprzedawcy dotycząca o akceptacji wymiany zostanie podjęta po sprawdzeniu stanu materaca, który zostanie przesłany przez Konsumenta.

 

6.6. W przypadku zwrotu towaru Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia materaca w transporcie we własnym zakresie. Koszt przesyłki kurierskiej pokrywa Konsument.

 

6.7. W przypadku wymiany towaru, wymiana ta obowiązuje na materac
w zbliżonym zakresie cenowym do towaru pierwotnie kupionego przez Konsumenta.
W przypadku wyboru droższego materaca, Konsument musi dopłacić różnicę ceny.
Jeżeli Konsument kupił materac w promocji, a wybrany przez niego nowy materac jest w cenie regularnej, Konsument zobowiązany będzie dopłacić różnicę w cenie. Jeżeli wybierze tańszy, zwrócimy różnicę.

 

6.8. Konsument ma prawo wyłącznie do jednorazowej wymiany materaca. Nie ma możliwości ponownej wymiany materaca, który został już wysłany do Konsumenta
w ramach tejże gwarancji.

 

6.9. Konsument swoją chęć skorzystania z niniejszej gwarancji może wyrazić drogą mailową bezpośrednio na adres: sklep@krolmateracy.pl

 

 1. Gwarancja najniższej ceny

7.1. Celem „gwarancji najniższej ceny” jest udzielenie naszym Klientom gwarancji najniższej ceny na zakup materaca, według zasad określonych w pkt 7 Regulaminu. 

 

7.2. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do cen oferowanych przez Sklep Król Materacy w stosunku do cen oferowanych przez działające na polskim rynku inne sklepy konkurencyjne sprzedające materace, a także wyłącznie do materaców, dostępnych za niższą cenę.

 

7.3. Sklep zapewnia Klientom najniższe ceny produktów dostępnych w Internecie. Jeśli Klient znajdzie taki sam produkt tzn. taki sam model, rozmiar, wysokość, pokrowiec jak oferowany przez Sprzedawcę Król Materacy w niższej cenie, Sprzedawca wyrówna różnicę w cenie. W związku z tym, gwarancja ta obowiązuje na dwa takie same produkty.

 

7.4. Powyżej opisana gwarancja będzie realizowana, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 1. oferta innego Sprzedawcy nie dotyczy ostatnich sztuk produktów,
 2. oferta innego Sprzedawcy nie dotyczy produktów powystawowych, czy pochodzących ze zwrotów,
 3. Klient zobowiązany jest do przesłania dowodu niższej ceny innego Sprzedawcy – np. w postaci linku do tejże oferty, czy też w postaci zrzutu ekranu oferty konkurencyjnej otrzymanej od innego sklepu. Na przesłanym „screenie” musi być widoczna nazwa sklepu wraz z propozycją cenową.

 

7.5. Ostateczną decyzję Sprzedawcy o przyznaniu Klientowi gwarancji najniższej ceny podejmuje kierownik sprzedaży w przeciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania konkurencyjnej oferty od Klienta.

 

7.6. Niniejsza „gwarancja najniższej ceny” nie ma zastosowania po złożeniu zamówienia przez Klienta. Klient ma możliwość skorzystania z tejże gwarancji wyłącznie przed złożeniem zamówienia.

 

7.7. Po spełnieniu wszelkich warunków i pozytywnej decyzji kierownika sprzedaży gwarancja będzie realizowana, jednakże maksymalny rabat, który zostanie udzielony nie będzie większy niż 40%.

 

 1. Odstąpienie od umowy:

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: SENPO sp. z o.o. sp.k., ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań lub drogą elektroniczną pisząc na adres: sklep@krolmateracy.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 

8.2. Zwracane Produkty muszą być kompletne w oryginalnym opakowaniu. Towary powinny być zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument dokonując zwrotu, ponosi bezpośrednie koszty przesyłki. 

8.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.4. Z uwagi na charakter Rzeczy sprzedawanych przez sklep Król Materacy oraz ich higieniczność, w szczególnych sytuacjach sklep może odmówić przyjęcia Rzeczy powszechnie uznawanych za przedmioty użytku osobistego, a których użytkowanie w jakikolwiek sposób naruszałoby zasady higieniczności.

8.5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) przedmiotem świadczenia są Rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany (punkt 2.12.) na indywidualne zamówienie Konsumenta o właściwościach określonych przez niego lub ściśle związanych z jego osobą,
e) Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
f) Produkt został zakupiony w wyniku aukcji.

8.6. Najpóźniej w chwili dostarczenia Produktów Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

8.7. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

8.8. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w punkcie 8 Regulaminu, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Zwrot należności klientom:

9.1. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, w przypadku:
a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) w przypadku uznania reklamacji, ale braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.

9.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta jeśli zamówienie było opłacone:
a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

9.4. Konsument otrzyma zwrot płatności za zwrócony Produkt za pomocą form, z jakich skorzystał dokonując płatności.

9.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

9.6. W przypadku gdy Konsument dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej i jeśli Konsument nie poinformuje o zmianie rachunku bankowego, na który powinien być przesłany zwrot płatności, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu, którego nastąpiła płatność za Zamówienie.

9.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: www.krolmateracy.pl/zwracam-towar

 

 1. Postanowienia końcowe:

10.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Konsument ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy).

10.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail, potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. W przypadku błędu Konsumenta, co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru), Konsument ma prawo do zmiany zamówienia. W tym celu konieczne są, wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@krolmateracy.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 535 635 716 (opłata standardowa wg właściwego operatora). Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

10.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
a) Poprzez wysłanie Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.
b) Poprzez wydrukowanie i przekazanie Konsumentowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

10.4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Konsumentom na każde ich żądanie.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j Dz.U. z 2020 r. poz.287.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.7. Ewentualne spory, których nie dało się rozwiązać na drodze mediacji lub przy pomocy odpowiednich instytucji, powstałe między Klientem lub Konsumentem, a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd właściwy siedzibie Sklepu.